• ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Internationnal Warehouseing

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 129/2564
 • ที่ตั้ง :177 ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ซอย ถนน ราชวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล จักรวรรดิ
 • โทรศัพท์ : 02 226-0680 02 225-0200


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71,71/1-9 ซอย ขุนศรีนก ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 15
 • พื้นที่ : 1866.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 17
 • พื้นที่ : 1919.06 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 18
 • พื้นที่ : 1945.24 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่16
 • พื้นที่ : 1892.88 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :51 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

8583.88

Capacity