• ชื่อผู้ประกอบการ : เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KERRY LOGISTICS (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 13/2564
 • เว็บไซต์ : www.kerrylogistics.com
 • ที่ตั้ง :89 ชั้น 2 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก
 • โทรศัพท์ : 026868999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :719/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KLCLC1
 • พื้นที่ : 16000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KLCLC2
 • พื้นที่ : 2592.92 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :500/25 เหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ตาสิทธิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KRLC
 • พื้นที่ : 29748 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

48340.92

Capacity