• ชื่อผู้ประกอบการ : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : K Line Container Service (Thailand) Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 130/2564
 • อีเมล์ : boonthom.t@th.kline.com
 • เว็บไซต์ : http://www.kline.co.th
 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ
 • โทรศัพท์ : 038-774999, 0 3877 5900

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางพระ
 • พื้นที่ : 8260 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล
 • โทรศัพท์ : 0 3877 5900, 0 3877 4999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางพระ
 • พื้นที่ : 8260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางพระ
 • พื้นที่ : 8260 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :700/627 ซอย อมตะนคร ถนน อมตะ เฟส 6 จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า
 • โทรศัพท์ : 038 210042 -7


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/626 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 6600 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/627 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 7200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 7830.9 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :33 ซอย ถนน บางนา-ตราด จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง
 • โทรศัพท์ : 0 2321 7209


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :33 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 1
 • พื้นที่ : 6000 ตร.ม


3

Branch

7

Storage

52410.9

Capacity