• ชื่อผู้ประกอบการ : ยูไนเต็ดเกรนส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : UNITED GRAINS COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 131/2564
 • ที่ตั้ง :177 ซอย ถนน ราชวงค์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล จักรวรรดิ
 • โทรศัพท์ : 02606680-02226120-29


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :51 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 1
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 10
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 11
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 12
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 2
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 3
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 4
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 5
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 6
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 7
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 8
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังเล็ก 9
 • พื้นที่ : 90.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 1
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 10
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 11
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 12
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 13
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 14
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 15
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 16
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 17
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 18
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 19
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 2
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 20
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 3
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 4
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 5
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 6
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 7
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 8
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ถังใหญ่ 9a
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม


0

Branch

32

Storage

3346.32

Capacity