• ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 133/2564
 • อีเมล์ : account@snl.in.th
 • ที่ตั้ง :909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 12 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 0 2744 3183


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :150/34 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2/1
 • พื้นที่ : 3588 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2/2
 • พื้นที่ : 3588 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :219/8 อุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 9360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

17061

Capacity