• ชื่อผู้ประกอบการ : ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : DOUBLE WING SPIRIT SERVICE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 134/2564
 • ที่ตั้ง :2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ซอย ถนน พระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล
 • โทรศัพท์ : 02-2068224

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :82 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล มาบตาพุด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :7 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 4
 • พื้นที่ : 30988.9 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :169/9 นิคมอุตสาหกรรม ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด
 • พื้นที่ : 23811.84 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :159 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล มาบตาพุด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 2
 • พื้นที่ : 17394 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 3
 • พื้นที่ : 9888 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

82582.74

Capacity