• ชื่อผู้ประกอบการ : พิสิฐห้องเย็นลำปาง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PSL

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 135/2564
 • อีเมล์ : supap.transport@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :708 ซอย ถนน จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู
 • โทรศัพท์ : 054-336 994 054 225 927

 • มาตรฐานรางวัล

 • GMP

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :708 ซอย ถนน จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1500

Capacity