• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส เอส ที คลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 137/2564
 • อีเมล์ : kanniko@subrrithi.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.irplus.in.th
 • ที่ตั้ง :2044/25-27 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ
 • โทรศัพท์ : 02-314-0412,02-314-3132,02-318-5514-5

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71/9 ซอย สุขสวัสดิ์ 49 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 9
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71,71/1-8 ซอย สุขสวัสดิ์ 49 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 14
 • พื้นที่ : 1344 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 21
 • พื้นที่ : 1529 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 25
 • พื้นที่ : 1350 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 5
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 6
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 7
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 8
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

10943

Capacity