• ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 139/2564
 • ที่ตั้ง :363 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.23) จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง
 • โทรศัพท์ : 02 7059305


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :363 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 10.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 525 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

535.5

Capacity