• ชื่อผู้ประกอบการ : เคอรี่ สยามซีพอร์ต

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KERRY SIAM SEAPORT LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 14/2564
 • อีเมล์ : TH.KMMT.MKT@KERRYLOGISTICS.COM
 • เว็บไซต์ : www.kerrysiamseaport.com
 • ที่ตั้ง :89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 804 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก
 • โทรศัพท์ : 0-2686-8999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :113/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 1A-1B
 • พื้นที่ : 10625 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 12
 • พื้นที่ : 7280 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 12-13-14-15
 • พื้นที่ : 10080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 16
 • พื้นที่ : 11000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 17-18
 • พื้นที่ : 5040 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 19-20
 • พื้นที่ : 4704 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 21-22
 • พื้นที่ : 5040 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 23
 • พื้นที่ : 9976 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 24
 • พื้นที่ : 9840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 7
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 8
 • พื้นที่ : 4641 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 9-10-11
 • พื้นที่ : 12240 ตร.ม


0

Branch

12

Storage

92626

Capacity