• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NS COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 140/2564
 • อีเมล์ : nscold@nscold.com
 • เว็บไซต์ : www.nscold.com
 • ที่ตั้ง :56 ซอย ถนน ไทรงาม จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง
 • โทรศัพท์ : 074-336990-2, 074-337177-8

 • บริการพิเศษ

 • การจัดส่ง
 • การคัดเลือก และคัดบรรจุ
 • บริการฟรีส (แช่แข็ง)
 • มาตรฐานรางวัล

 • HACCP
 • ISO 9001
 • ISO 22000

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :150/2 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล เขารูปช้าง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 1
 • พื้นที่ : 1180.2439 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 10
 • พื้นที่ : 509.0138 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 11
 • พื้นที่ : 1006.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 12
 • พื้นที่ : 1839.96 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 14
 • พื้นที่ : 1016.4432 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 15
 • พื้นที่ : 1038.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 16
 • พื้นที่ : 1038.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 2
 • พื้นที่ : 1043.7897 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 21
 • พื้นที่ : 581.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 3
 • พื้นที่ : 1423.7135 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 4
 • พื้นที่ : 1285.6569 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 5
 • พื้นที่ : 648.299 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 6
 • พื้นที่ : 629.8975 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 7
 • พื้นที่ : 775.205 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 8
 • พื้นที่ : 759.8375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 9
 • พื้นที่ : 511.567 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Air Blast 1
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Air Blast 2
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Shelf Plate1
 • พื้นที่ : 21.4704 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Shelf Plate2
 • พื้นที่ : 21.4704 ตร.ม


0

Branch

20

Storage

15451.7278

Capacity