• ชื่อผู้ประกอบการ : ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 141/2564
 • อีเมล์ : thongchai_import@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.dechachan.co.th/portfolio-item/international/
 • ที่ตั้ง :325/34 ซอย ถนน หลานหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดุสิต ตำบล สี่แยกมหานาค
 • โทรศัพท์ : 02 282 8061 ,02 281 7393


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :90 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

2325

Capacity