• ชื่อผู้ประกอบการ : รุ่งเจริญผล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : RUNG CHAREON PHON CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 142/2564
 • อีเมล์ : rungchareowphow@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :118/35 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าจีน
 • โทรศัพท์ : 034-2425867


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :118/35 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าจีน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข10
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข4
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข6
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข7
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข8
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นหมายเลข9
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 3
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 4
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 5
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 6
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 7
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็งหมายเลข 8
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

18

Storage

4400

Capacity