• ชื่อผู้ประกอบการ : บางแค อกรี เทรดดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 143/2564
 • อีเมล์ : bangkae2009@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :8/9 ซอย เทพกุญชร2 ถนน เทพกุญชร 2 จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง
 • โทรศัพท์ : 02-5295783


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :8/9 ซอย เทพกุญชร 2 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 450 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

450

Capacity