• ชื่อผู้ประกอบการ : ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TST Sunrise Service, Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 144/2564
 • ที่ตั้ง :11/8-11/9 ซอย ถนน บางนา - ตราด กม. 18 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง
 • โทรศัพท์ : 02 337 2086-99

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :370 ซอย ถนน จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช ตำบล ปากพูน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :NK
 • พื้นที่ : 2536.85 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :72 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซอย ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ หนองแค ตำบล หนองปลาหมอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Ambient
 • พื้นที่ : 8840 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/8-11/9 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า A
 • พื้นที่ : 8301.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า B
 • พื้นที่ : 9973.28 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :444/2-3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 4578.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 4320 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

38549.42

Capacity