• ชื่อผู้ประกอบการ : เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 145/2564
 • อีเมล์ : chatchawan@siamcsp.com
 • ที่ตั้ง :223/21/22 อาคารคันทรี ทาวเวอร์ ชั้นที่9 ซอย ถนน สรรพาวุธ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 0-2753-4171-6


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :113/28-29 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 6600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :12
 • พื้นที่ : 6600 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :113/48 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 29
 • พื้นที่ : 5760 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

18960

Capacity