• ชื่อผู้ประกอบการ : โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 146/2564
 • ที่ตั้ง :45/3 ซอย ถนน สุขประยูร จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พนัสนิคม ตำบล หน้าพระธาตุ
 • โทรศัพท์ : 038-461316, 038-366063

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานไซโล

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :45/3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พนัสนิคม ตำบล หน้าพระธาตุ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A4
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A5
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A6
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

5439.26

Capacity