• ชื่อผู้ประกอบการ : คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KINTETSU LOGISTICS (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 147/2564
 • เว็บไซต์ : www.kwe.co.th
 • ที่ตั้ง :99 ซอย ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จันทรเกษม
 • โทรศัพท์ : 02-7925999, 02-5153888


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/19 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองหลวง 1
 • พื้นที่ : 2904 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/99 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองหลวง 2
 • พื้นที่ : 4896 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/98 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองหลวง 3
 • พื้นที่ : 4896 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/97 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองหลวง 4
 • พื้นที่ : 4896 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :102/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2 (3A)
 • พื้นที่ : 4368 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :141/18 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังW 1
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :141/19 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังW4
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :41/16 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังเหมราช
 • พื้นที่ : 1008 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :158/43 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :แหลมฉบัง 2 (W5/1)
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :75 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล หัวหว้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (โกดัง1)
 • พื้นที่ : 8997.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (โกดัง2)
 • พื้นที่ : 8997.75 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/22,48/47 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง R7
 • พื้นที่ : 1320 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/5 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง R6/1
 • พื้นที่ : 1326 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :2/6 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 2800 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :158/42 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 5/2
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :6/2 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง (w2/1)
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/83-84 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง R5
 • พื้นที่ : 1885 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/6 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง R6/1
 • พื้นที่ : 720 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :6/3 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง (w2/2)
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :7/460 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อมตะซิตี้ 3
 • พื้นที่ : 2070 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :173/19 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางพลี3
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/1-4 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง R6
 • พื้นที่ : 2800 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :60/14 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ปิ่นทอง W5/1
 • พื้นที่ : 3900.6 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :7/461 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อมตะซิตี้ 4
 • พื้นที่ : 2070 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :173/17 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางพลี 3 W1
 • พื้นที่ : 3600 ตร.ม


0

Branch

25

Storage

85955.1

Capacity