• ชื่อผู้ประกอบการ : ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TATSUMI SHOKAI (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 148/2564
 • ที่ตั้ง :700/835 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ
 • โทรศัพท์ : 0 3818 5350


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/875 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 9000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 7560 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :559, 559/1-2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 6888.84 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

23448.84

Capacity