• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI INTERMODAL SYSTEMS

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 15/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.timco.co.th
 • ที่ตั้ง :890 ซอย ถนน ลาซาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 0-2398-7522-4, 0-2748-7159

 • บริการพิเศษ

 • การจัดส่ง
 • พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า
 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001
 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :890 ซอย สุขุมวิท105 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 9000 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

9000

Capacity