• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CTX HOLDING COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 150/2564
 • ที่ตั้ง :8 อาคารซีทีเอ็กซ์ กรุ๊ป ชั้น 1 ซอย ถนน กาญจนาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางบอน ตำบล บางบอน
 • โทรศัพท์ : 028591761


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :37/3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HA
 • พื้นที่ : 432 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HB
 • พื้นที่ : 432 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HC
 • พื้นที่ : 432 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HD
 • พื้นที่ : 301.29 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HJ
 • พื้นที่ : 655.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HK
 • พื้นที่ : 648 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HL
 • พื้นที่ : 331.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HM
 • พื้นที่ : 125.712 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HN
 • พื้นที่ : 78.57 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HP
 • พื้นที่ : 161.357 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HQ
 • พื้นที่ : 163.17 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเบอร์ 8
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเบอร์ 9
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

3832.499

Capacity