• ชื่อผู้ประกอบการ : หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NUNG THAI INTERNATIONAL CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 151/2564
 • ที่ตั้ง :45/319 ซอย ไอยรา 5/4 ถนน ไอยรา 5/4 จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02 9083 403-5


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :45/319 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 401.76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 403.92 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 664.09 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 217.485 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 262.44 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1949.695

Capacity