• ชื่อผู้ประกอบการ : จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 152/2564
 • ที่ตั้ง :26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
 • โทรศัพท์ : 02 650 7400, 0 3818 5090 ext.2 มานพ


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/888 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล พานทอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังอมตะ
 • พื้นที่ : 19950 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :63/10 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังบางปะอิน
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

24150

Capacity