• ชื่อผู้ประกอบการ : พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : P.C TUNA COLD STORAGES CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 153/2564
 • อีเมล์ : benjamart@pctuna.co.th
 • ที่ตั้ง :152 ซอย เทพกาญจนา ถนน เศรษฐกิจ 1 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ กระทุ่มแบน ตำบล แคราย
 • โทรศัพท์ : 034-877286-9


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :152 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ กระทุ่มแบน ตำบล แคราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 330.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 91 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 363 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 644 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1428.2

Capacity