• ชื่อผู้ประกอบการ : โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 154/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.konoike.net/kclt/thai/
 • ที่ตั้ง :335/29 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.19) จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง
 • โทรศัพท์ : 02-337-3013


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :335/29 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 1183.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 1499.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 1499.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 977.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 885 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 382.32 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

6426.06

Capacity