• ชื่อผู้ประกอบการ : ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 155/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.fruitory.com/14734461/contact-us
 • ที่ตั้ง :41/9 ซอย เทศบาลบางใหญ่ 13 ถนน บางใหญ่-บางคูลัด จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่
 • โทรศัพท์ : 02-927-8055


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :41/9 ซอย เทศบาลบางใหญ่ 13 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 192 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 192 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 192 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 24 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

600

Capacity