• ชื่อผู้ประกอบการ : จอมธนา

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THE CHOM THANA CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 156/2564
 • อีเมล์ : info@chomthana.com
 • เว็บไซต์ : http://www.chomthana.com/
 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูบางหลวง
 • โทรศัพท์ : 02-979-4800


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูบางหลวง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 1008 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 1344 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 336 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 336 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 1056 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

4080

Capacity