• ชื่อผู้ประกอบการ : ลีฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Lee Foods Company Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 157/2564
 • อีเมล์ : boontida@leefoods.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.leefoods.co.th/
 • ที่ตั้ง :29/88 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด
 • โทรศัพท์ : 034-494499


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :29/88 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

800

Capacity