• ชื่อผู้ประกอบการ : วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : VONGSUWAN FOOD AND LOGISTIC

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 159/2564
 • ที่ตั้ง :341/7 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หมื่นไวย
 • โทรศัพท์ : 044 952 070


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :257 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 115.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 46.08 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บสินค้าแช่เย็น
 • พื้นที่ : 40.32 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

201.6

Capacity