• ชื่อผู้ประกอบการ : ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : UNITED THAI WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 16/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.unithai.com
 • ที่ตั้ง :31/11 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.36) จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง
 • โทรศัพท์ : 02 1817028-40

 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001
 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :31/11 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังบางเสาธง 1
 • พื้นที่ : 7394.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังบางเสาธง 3
 • พื้นที่ : 2886 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :118/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 3
 • พื้นที่ : 4800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 4
 • พื้นที่ : 4800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 5
 • พื้นที่ : 1950 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 6
 • พื้นที่ : 1825 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 7
 • พื้นที่ : 702 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/489 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 1
 • พื้นที่ : 6814.8 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

31171.84

Capacity