• ชื่อผู้ประกอบการ : ทวีวงษ์ โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAVEEVONG LOGISTICS CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 160/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ThaveevongLogistics/?fref=photo
 • ที่ตั้ง :85/1 ซอย ถนน สายเอเชีย-จะนะ จังหวัด สงขลา อำเภอ นาหม่อม ตำบล นาหม่อม
 • โทรศัพท์ : 074 216 396-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :85/1 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ นาหม่อม ตำบล นาหม่อม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 804 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 804 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Blast 1
 • พื้นที่ : 24.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :blast 2
 • พื้นที่ : 24.3 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1656.6

Capacity