• ชื่อผู้ประกอบการ : สมิหลา โคลด์ สโตเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SAMILA COLD STORAGE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 161/2564
 • ที่ตั้ง :188/8 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล สทิงหม้อ
 • โทรศัพท์ : 074-331989


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :188/8 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล สทิงหม้อ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/1
 • พื้นที่ : 385 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/2
 • พื้นที่ : 385 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/3
 • พื้นที่ : 385 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/4
 • พื้นที่ : 385 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/5
 • พื้นที่ : 1750 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/6
 • พื้นที่ : 770 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1/7
 • พื้นที่ : 770 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/1
 • พื้นที่ : 2500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/2
 • พื้นที่ : 660 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/3
 • พื้นที่ : 880 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/4
 • พื้นที่ : 550 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/5
 • พื้นที่ : 1500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2/6
 • พื้นที่ : 770 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

11690

Capacity