• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเดลมาร์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Thai Delmar Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 162/2564
 • อีเมล์ : siriporn@delmar.co.th
 • เว็บไซต์ : www.delmar.co.th
 • ที่ตั้ง :88/8 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ซอย เอเซียอเวนิว 2 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน
 • โทรศัพท์ : 02 326 1738-47
 • โทรสาร : 02-3261748-49


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/8 ซอย เอเซียอเวนิว 2 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1 ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์
 • พื้นที่ : 1300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2 ห้องเย็นเก็บวัตถุดิบ
 • พื้นที่ : 2200 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

3500

Capacity