• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีที ศูนย์กระจายสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CT Distribution Center

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 163/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.ctd.co.th/
 • ที่ตั้ง :333 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ชะแมบ
 • โทรศัพท์ : 055-352470


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ชะแมบ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A 1
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A 2
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A 3
 • พื้นที่ : 864 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A 4
 • พื้นที่ : 864 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A 5
 • พื้นที่ : 1080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 1
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 2
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 3
 • พื้นที่ : 864 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4
 • พื้นที่ : 864 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 5
 • พื้นที่ : 1080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 6
 • พื้นที่ : 1428 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C 1
 • พื้นที่ : 482.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :RE-1
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :RE-2
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :RE-3
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :20 ซอย อ่อนนุช 55/1 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ประเวศ ตำบล ประเวศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R1
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R10
 • พื้นที่ : 525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R2
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R3
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R4
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R5
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R6
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R8
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R9
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม


0

Branch

27

Storage

16869.48

Capacity