• ชื่อผู้ประกอบการ : ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Fujitrans Logistics (Thailand)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 164/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.fujitrans.co.jp/en
 • ที่ตั้ง :33/49-50 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน สุรวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์
 • โทรศัพท์ : 02 632 7711


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :509/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FLT-1
 • พื้นที่ : 20000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :509/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FLT-2
 • พื้นที่ : 8000 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

28000

Capacity