• ชื่อผู้ประกอบการ : ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Qing Feng Food Industry

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 165/2564
 • ที่ตั้ง :อาคารเชิดสถีรสินทรัพย์ ชั้น 4 ซอย ถนน มณีนพรัตน์ จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ศรีภูมิ
 • โทรศัพท์ : 053 405 191


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :119 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ดอยหล่อ ตำบล ดอยหล่อ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

400

Capacity