• ชื่อผู้ประกอบการ : ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TACK TANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 166/2564
 • ที่ตั้ง :99/7 ซอย ไอยรา 1 ถนน วิภาวดีรังสิต จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02-5293290


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/7 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 182 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 182 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 182 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 540 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1086

Capacity