• ชื่อผู้ประกอบการ : เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 167/2564
 • อีเมล์ : ploypilb@scg.com
 • เว็บไซต์ : http://www.scglogistics.co.th/
 • ที่ตั้ง :1 ซอย ถนน ปูนซิเมนต์ไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางซื่อ ตำบล บางซื่อ
 • โทรศัพท์ : 025866610


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :173 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Air condition
 • พื้นที่ : 1103.2053 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Chilled 209
 • พื้นที่ : 767.1195 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Chilled 211
 • พื้นที่ : 801.4125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 201
 • พื้นที่ : 1341.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 203
 • พื้นที่ : 1341.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 205
 • พื้นที่ : 1341.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 207
 • พื้นที่ : 1306.8 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

8004.2373

Capacity