• ชื่อผู้ประกอบการ : เฮียซน (ลูกเกษ)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : HERESON (LUKKET) CO,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 168/2564
 • ที่ตั้ง :83/3 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล นครปฐม
 • โทรศัพท์ : 034965176


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :83/3 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล นครปฐม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 450 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 450 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 3
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 4
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 5
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 6
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 20 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 20 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

2420

Capacity