• ชื่อผู้ประกอบการ : เมธา กรุ๊ป

 • ชื่อผู้ประกอบการ : METHA GROUP CO,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 169/2564
 • ที่ตั้ง :35/8 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02152-8859


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :35/8 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A/ห้อง1
 • พื้นที่ : 233.28 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A/ห้อง2
 • พื้นที่ : 116.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A/ห้อง3
 • พื้นที่ : 116.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B/ห้อง1
 • พื้นที่ : 173.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B/ห้อง2
 • พื้นที่ : 173.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B/ห้อง3
 • พื้นที่ : 173.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ฺฺB/ห้อง4
 • พื้นที่ : 173.88 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

1162.08

Capacity