• ชื่อผู้ประกอบการ : โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TOLL WAREHOUSE (THAILAND) CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 17/2564
 • ที่ตั้ง :49/1 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.21 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่
 • โทรศัพท์ : (02) 769 8900


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :102/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 2400.37 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :k.p.n.s.t*
 • พื้นที่ : 11400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :313/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บึง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :NEG
 • พื้นที่ : 10656 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :49/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางเสาธง 1
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางเสาธง 2
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางเสาธง 3
 • พื้นที่ : 2403 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :462 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล หนองป่าครั่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :สยามเชียงใหม่ 1
 • พื้นที่ : 1260 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :39/1 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล เวียงยอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ก้าวเจริญ 3
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :368/2 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นิ่มซี่เส็ง
 • พื้นที่ : 7200 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/33 ซอย รุ่งเจริญ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CA5
 • พื้นที่ : 6841.8 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/10 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า พี.เค.มารีน 9
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :274 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล บ้านทุ่ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า บริษัท โทลล์ แวร์เฮ้าส์
 • พื้นที่ : 3585 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :123/19,23,24 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 6-8/9
 • พื้นที่ : 3024 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :789/12 ซอย โครงการ TIP 7 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยูนิต 7-11
 • พื้นที่ : 4116 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

86286.17

Capacity