• ชื่อผู้ประกอบการ : ทีพีเอส โคลด์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TPS COLD COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 170/2564
 • อีเมล์ : 034-880323-9
 • เว็บไซต์ : http://www.tpscold.com/
 • ที่ตั้ง :153,153/1-3 ซอย พัฒนา 1 ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย
 • โทรศัพท์ : 03-488-0323-5


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :153,153/1-3 ซอย พัฒนา 1 ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 10
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 11
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 12
 • พื้นที่ : 210 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 6
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 9
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 36.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 37.63 ตร.ม


0

Branch

14

Storage

3208.67

Capacity