• ชื่อผู้ประกอบการ : ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Tanaphan Frozen

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 171/2564
 • อีเมล์ : acct@tanaphan.com
 • เว็บไซต์ : www.facebook.com/ธนพรรณ-โฟรเซ่นฟู๊ด-518635061585448/
 • ที่ตั้ง :202 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ เมืองเชียงราย ตำบล ป่าอ้อดอนชัย
 • โทรศัพท์ : 0 5360 1333, 0 5360 1040


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :202 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ เมืองเชียงราย ตำบล ป่าอ้อดอนชัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 93.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 93.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 187.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 187.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 187.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 660 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1410

Capacity