• ชื่อผู้ประกอบการ : เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 172/2564
 • ที่ตั้ง :577 ซอย ถนน เลี่ยงเมือง จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล พระลับ
 • โทรศัพท์ : 043-915-266


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :577 ซอย หมู่ 12 ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล ในเมือง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

820

Capacity