• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส เค ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SK COLD STORAGE CO,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 173/2564
 • ที่ตั้ง :24/86 ซอย ไอยรา 1 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02-529-5891-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :24/86 ซอย ไอยรา 1 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 351.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 261.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 3
 • พื้นที่ : 261.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 4
 • พื้นที่ : 388.96 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 5
 • พื้นที่ : 202.86 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 6
 • พื้นที่ : 205.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 7
 • พื้นที่ : 205.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 8
 • พื้นที่ : 229.84 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

2108.42

Capacity