• ชื่อผู้ประกอบการ : มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Mon Logistics Complex Co,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 174/2564
 • เว็บไซต์ : http://monlogistics.com/home/news.php
 • ที่ตั้ง :9/111-112,9/117 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน รามคำแหง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง
 • โทรศัพท์ : 027199810


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/6-7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A-1
 • พื้นที่ : 1575 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A-2
 • พื้นที่ : 975 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B
 • พื้นที่ : 676.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C
 • พื้นที่ : 676.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D
 • พื้นที่ : 676.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E-1
 • พื้นที่ : 78 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E-2
 • พื้นที่ : 513.0125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F
 • พื้นที่ : 1248 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G-1
 • พื้นที่ : 250.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G-2
 • พื้นที่ : 67.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H
 • พื้นที่ : 591.825 ตร.ม


0

Branch

11

Storage

7327.7375

Capacity