• ชื่อผู้ประกอบการ : แพนฟู้ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PAN FOOD .CO.LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 175/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.panfood.co.th/
 • ที่ตั้ง :71/9 ซอย รุ่งปรีชา ถนน เศรษฐกิจ จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย
 • โทรศัพท์ : 02-026-3535


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71/9 ซอย รุ่งปรีชา ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 435 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 435 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 435 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 220 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 345 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 42 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/3-4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 1020 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 416.38 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 10
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 3
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 4
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 5
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 6
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 7
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 8
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 9
 • พื้นที่ : 58.5 ตร.ม


0

Branch

29

Storage

10177.28

Capacity