• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ.ซี.ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : A.C.COLD STORAGE CO.LTd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 176/2564
 • อีเมล์ : a.c.coldstorage@gmail.com
 • ที่ตั้ง :71/29 ซอย รุ่งปรีชา ถนน เศรษฐกิจ 1 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย
 • โทรศัพท์ : 0 3442 5205


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71/29 ซอย รุ่งปรีชา ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 3300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

6300

Capacity