• ชื่อผู้ประกอบการ : ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 177/2564
 • ที่ตั้ง :45/315 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02-520-3222


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :45/315 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 66 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 66 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 3
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 4
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 5
 • พื้นที่ : 156 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

576

Capacity