• ชื่อผู้ประกอบการ : พี เอส เมน แลนด์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PS MAINLAND COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 178/2564
 • ที่ตั้ง :58 ซอย ถนน พหลโยธิน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 025204154


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :58 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :10
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :12
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :13
 • พื้นที่ : 79.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :14
 • พื้นที่ : 105.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 358.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 234 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 234 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 234 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 234 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :9
 • พื้นที่ : 187.2 ตร.ม


0

Branch

14

Storage

2790

Capacity